Eindejaarsverrichtingen
21 november 2016
Nieuwigheden in ABO – maart 2017
22 maart 2017

BTW Listing

Jaarlijks dient men ten laatste tegen 31/03 de BTW listing door te sturen naar de FOD. De éénvoudigste manier hiervoor is via de Intervat website.

Via ABO Admin & Count kan je dit snel en eenvoudig doorsturen via volgend menu:

Hier klik je op en kies je uw periodes van volgend boekjaar. Voor boekjaar 2016 zal dit van 16001 tot en met 16012 zijn. Het minimum bedrag is nog steeds 250 euro.

Wanneer je op Ok klikt, krijg je volgend scherm waarbij je volgende opties hebt:

  • Afdruk: Om een papieren BTW listing af te drukken.
  • Intervat: Om het xml bestand aan te maken en naar de website van Intervat te gaan.
  • Controlelijst: Hier kan je opgenomen klanten opvragen met hun telefoonnummer en BTW-nummer. Zo zie je meteen welke klanten je moet aanpassen.
  • Stoppen: om dit menu te verlaten.


Wanneer je een controle wenst uit te voeren op de opgenomen BTW-nummers in je BTW-listing, kan je op Controlelijst klikken en krijg je volgend scherm. Hier vink je best “screen report” aan om de beste lijst te zien te krijgen die je eventueel kan exporteren naar excel of kan afdrukken.

Zo kan dergelijke lijst eruit zien.

Wanneer je op de Intervat knop klikt, wordt je bestand aangemaakt in de ..\ABO\btw -map en kan je deze uploaden op de Intervat-website.

Support