Module concurrentiële prijzen

Via deze module kan u in een extra tabblad in de artikelfiche de prijzen van concurrenten bijhouden. Bij de verkoop kunnen deze eenvoudig opgevraagd worden. Voor Butleronline klanten kunnen de Going, Street en Street-uplift prijzen bijgehouden worden.

Support