Hoe kun je dubbele klanten verwijderen?

Het kan zijn dat er in je klantenbestand twee maal dezelfde klant zit, maar dat de naam anders geschreven is.De bedoeling is natuurlijk dat men even controleert voordat een klant wordt aangemaakt.
Met de zoeksleutel kan er gecheckt worden op naam, contactpersoon, adres, postnummer, telefoon, gsm, e-mail en BTW-nummer. Als er na ingave van een naam blijkt dat die er precies nog niet inzit, dan zou men de gewoonte moeten aannemen om toch nog eens verder te zoeken.

Stel dat de klant 'Van Beeck' komt, dan zou je het best zoeken op de sleutel '*vanbee'. Zo ben je zeker dat er geen twijfel kan zijn over 'beek' of 'beeck'. Als die klant dan in de 'stationsstraat' woont, dan is het zoeken op '*vanbee*station' de beste manier om zeker te zijn vooraleer een nieuwe klant aan te maken.

In het programma wordt er geen controle gedaan op het adres. Dat zou het probleem toch maar een beetje verschuiven, daar het adres misschien ook niet altijd identiek zou ingebracht worden.

Als er dubbele klanten aanwezig zijn, waarop ondertussen werd geboekt, dan kan je die uiteraard niet meer verwijderen. Het beste is bij de verkeerde klant de naam te wijzigen, en er bijvoorbeeld de letters 'zzz' voor te plaatsen. Zo komt die klant onderaan op de lijst terecht, en zal die niet meer gebruikt worden.

Het zal voorzien worden om een klant te kunnen uitschakelen, een beetje zoals de end-of-life bij de producten. Als er een dubbele klant is aangemaakt met een BTW-nummer, dan zal het programma de omzet van deze 2 (of meer) klanten samenvoegen voor de BTW-listing. Zo zijn er op dat gebied in ieder geval geen problemen.

Support