Version française

Kassa afrondingen

Vanaf 1 december is het wettelijk verplicht om bij contante verkopen de afronding naar de boven- of onderliggende 5 cent toe te passen. In ABO is de toepassing van deze nieuwe wet volledig geïntegreerd. Zonder tijdverlies kan u aan de kassa de correcte verwerking toepassen.

Meer info over deze wetgeving kan u vinden op https://softwarevoorkmo.be/kassa-afrondingen/.

Vanaf UPD82 is deze nieuwe werkwijze geïntegreerd in het kassabeheer. Na installatie van deze update, kan u de nodige instellingen die éénmalig nodig zijn doorvoeren.

Bij gebruik boekhouding

Indien ABO-Count in gebruik is, en de kassaverrichtingen ook doorgeboekt worden naar de boekhouding, dan moet er een rekening ingesteld worden om alle afrondingen op te boeken. Doe dit als volgt: Hulp – Centralisatierekeningen – Kasrekeningen. In het onderstaande scherm kan u dan onderaan de rekening invullen voor gebruik bij afrondingen.

Layouts

De wet voorziet in het verplicht vermelden van het afgerond bedrag op uw documenten. Gezien veel klanten een speciale op maat gemaakte layout hebben, kan dit niet altijd automatisch worden toegevoegd. Bij twijfel kan u ABO contacteren, zodat we dit voor u kunnen bekijken, en indien nodig instellen in uw layout. Dit werk wordt in regie uitgevoerd, de tijd is in functie van de aanpassingen die moeten gebeuren.

Indien uw layout vrij standaard is, dan kan u de layout zelf aanpassen met een nieuwe optie binnen het ABO pakket. Deze procedure zal de layout van de kasticketten alsook de facturen aanpassen. Bij de kasticketten wordt een extra lijn toegevoegd, bij de facturen wordt onder de artikelen een extra lijn toegevoegd. Op de factuur komt dan ook de betalingswijze, gezien de afronding niet nodig is bij betalingen via kaart.

Maak eerst een backup! Zo kunnen we indien nodig de oude layout terugplaatsen en de aanpassingen manueel doorvoeren. Ga naar Hulp – Utilities – Layouts documenten – Afrondingen in layouts. De layouts worden dan automatisch aangepast.

Nu alles is ingesteld kan u starten met de verkoop en de afrondingen automatisch toepassen.

Kassascherm bij verkoop

In het kassa scherm zijn er enkele wijzigingen. Als eerste zal u merken dat het te betalen bedrag nu tweemaal wordt vermeld. Eénmaal het bedrag van de verkoop, en daarnaast het bedrag dat is afgerond. Ook bij het bedrag voor de teruggave worden 2 bedragen vermeld. Op die manier is het eenvoudiger om een klant toe te lichten wat er is afgerond, indien uw klant vragen heeft.

Verder ziet u ook 2 nieuwe knoppen. Er is de knop Saldo, deze neemt het resterend bedrag als saldo indien er bvb. met de kaart wordt betaald. Belangrijk is de knop ‘Cash saldo’ die plaatst het resterend en afgerond bedrag als contante betalingswijze.

Kassa - overzicht betalingswijze

In dit scherm wordt bijgehouden of er een afronding is toegepast bij cash betaling.

Kasafsluiting

Bij de kasafsluiting wordt het totaal bedrag van de afrondingen van de dag in rekening gebracht. Op die wijze kan u de kassa correct afsluiten zonder verschillen.

Doorboeken van de kassa

Bij het doorboeken van de kassa wordt er eveneens rekening gehouden met de afrondingen. Deze afrondingen komen op de rekening zoals ingesteld onder punt 1. Op die manier worden de afpuntingen volledig automatisch doorgevoerd zonder saldi van de afronding. Er zijn 2 situaties:

  • - Betaling van een factuur, waarbij de factuur bij de klant volledig wordt afgepunt. Indien er een afronding is toegepast, dan komt deze individueel op de rekening voor de afrondingen.
  • - Betalingen van meerdere kasticketten die per dag worden getotaliseerd. Alle afrondingen van de dag worden gecentraliseerd en geboekt op de rekening afrondingen. De klant kasverkoop wordt afgepunt, zodat ook hier geen saldo overblijft.

Support