Kassa afrondingen.

Afronden bij het afrekenen kan en mag sinds 1 oktober 2014, maar vanaf 1 december 2019 is dit verplicht. Bedoeling is om het gebruik van stukken van 1 en 2 cent te laten uitdoven. Deze verplichting geldt voor alle winkels die verkopen en afrekenen tijdens de fysieke aanwezigheid van de consument. Het is niet van toepassing op online verkopen.

Deze afronding is verplicht op de Cash betalingen die groter zijn dan 5 cent. Deze afronding is niet verplicht op elektronische betalingen. Indien u dit wenst toe te passen op ALLE betalingen, dan moet u dit afficheren in de winkel met de volgende wettekst: ‘Het totaalbedrag wordt altijd afgerond.’. U mag nooit afronden op Maaltijdcheques of Eco-cheques.

Deze afronding is niet verplicht indien de betaling later wordt uitgevoerd via bankoverschrijving, of bij verkopen B2B. Indien er een factuur wordt gemaakt die ter plaatse wordt betaald, dan is de afronding wel van toepassing.

Hoe berekenen?

Het door de consument te betalen totaalbedrag wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5 eurocent, ofwel het lagere ofwel het hogere.

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,01 € of ,02 € wordt afgerond naar het lagere ,00 €.
Bvb: 25.22 € wordt 25.20 €

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,03 € of ,04 € wordt afgerond naar het hogere ,05 €.
Bvb: 14,93 € wordt 14,95 €

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,06 € of ,07 € wordt afgerond naar het lagere ,05 €.
Bvb: 71,97 € wordt 71,95 €

Het te betalen totaalbedrag dat eindigt op ,08 € of ,09 € wordt afgerond naar het hogere ,00 €.
Bvb: 32,98 € wordt 33,00 €

Belangrijk is dat op je kasticket zowel het originele als het afgeronde bedrag staan. Dit zal dan ook onvermijdelijk een wijziging aan de layouts van uw documenten tot gevolg hebben.

Het afronden van de bedragen zorgt er echter niet voor dat je stukjes van 1 cent of 2 cent mag weigeren, deze stukjes zijn nog steeds een geldig betaalmiddel!

Voor de boekhouding moet er op de afrondingen geen BTW worden gerekend, en dient dit apart te worden geboekt op een rekening afrondingsverschillen. Gezien de afrondingen zowel in min als in plus gebeuren zal deze rekening vermoedelijk op het einde van het jaar slechts een klein saldo hebben. De afrondingen houden elkaar finaal in evenwicht.

Deze afrondingen maken uw administratie er niet eenvoudiger op. Dankzij de implementatie in het ABO pakket zal u echter weinig last ondervinden van deze nieuwe wettelijke verplichting.

Contacteer ons om de aanpassing van uw layouts in te plannen. Op die wijze vermijden we dat iedereen op 1 December dit nog moet uitvoeren.

Support