Kassabeheer met ABO Admin


Speciaal voor de kleinhandelaars werd de module kassabeheer ontwikkeld. Zo wordt uw computer omgevormd tot een compleet werkinstrument waarmee de stockopvolging automatisch gebeurt. Samen met de aangepaste hardware beschikt u dan over alle mogelijkheden om snel en efficiënt alle klanten te bedienen.

Afhankelijk van het beschikbaar computersysteem, wordt de kassabeheermodule gebruikt in een netwerk.Afdruk van de kasticketten kan zowel op matrixprinters als op speciale kassaprinters.

ABO Admin kan automatisch een elektronische geldlade openen, zodat de kassa enkel open gaat na opdracht via de computer. In combinatie met barcodes wordt de winkel volledig geautomatiseerd met een minimale investering. Koppel dit nog met de Count boekhouding software, dan vormt dit een totaaloplossing voor uw kassa en winkel.

Offerte aanvragen

Specifieke kenmerken voor kassabeheer met ABO Admin:

 • Volledig geïntegreerd in facturatie en stockbeheer.
 • Opmaak en afdruk kasticketten met directe stockaanpassing.
 • Opmaken van het beginsaldo in kas.
 • Kascontrole en verwerking bij afsluiting kas.
 • Kosten en extra ontvangsten worden direct geboekt.
 • Overdrachten van of naar de bank.
 • Volledige historiek van alle verrichtingen.
 • Complete dagrapportering en maandoverzichten.
 • Afdruk van gedetailleerde controlelijsten.
 • Automatische aanmaak van een globale verkoopfactuur.
 • Automatische doorboeking naar Count boekhouding bij gebruik van het boekhoudpakket, dit zowel voor de verkopen als voor de financiële verrichtingen.

Support