Reparaties beheren met ABO AdminABO reparatiebeheer als module ABO Admin is een compleet instrument om uw technische dienst te beheren. Om de reparaties vlot af te handelen zijn er 2 verschillende inputschermen beschikbaar, enerzijds is er een onderdeel beschikbaar bij de module verkopen, zodat de verkopers in de winkel snel een nieuwe reparatie kunnen aanmaken, en anderzijds is er de afzonderlijke module voor de techniekers zelf.


Beheer van herstellingen - een module voor u?


Op het ogenblik dat een klant een toestel binnenbrengt in de winkel, of er is een telefonische oproep, dan kan het winkelpersoneel vanuit hun normale verkoopscherm de reparaties raadplegen, een nieuwe reparatie aanmaken, snel de status van een bestaande reparatie controleren, documenten afdrukken, of bij afhaling een kasticket of factuur aanmaken van een reparatie. De techniekers daarentegen werken vanuit een ander scherm, waarbij iedere technieker snel zijn eigen reparaties kan opvragen, alsook kan zien als er reparaties dringend zijn, wat er voor morgen moet klaar zijn. De verantwoordelijke van de technische dienst kan de planning maken, en reparaties toekennen aan de verschillende techniekers. Op het ogenblik dat blijkt dat er iemand teveel achterstand heeft, dan kan hij reparaties snel en eenvoudig bij een andere technieker plaatsen.

Algemene kenmerken reparatiebeheer


 • Bij de ingave van reparaties kan aan de hand van het serienummer, of de historiek van de klant snel worden opgezocht wanneer het toestel is aangekocht.
 • Afdrukken van de volgende documenten
 • Ticket voor klant indien een toestel in binnengebracht.
 • Reparatiebon om op het toestel te bevestigen, of om mee te nemen naar de klant indien de reparatie bij de klant gebeurt.
 • Werkfiche die wordt afgedrukt nadat de technieker het toestel heeft gerepareerd, zodat bij afhaling de klant kan zien wat er precies is uitgevoerd.
 • Verzendnota voor de reparaties die door een externe dienst worden uitgevoerd.
 • Etiketten om de toestellen en de accessoires snel van een label te voorzien.
 • Bestek indien dit werd gevraagd door de klant, dan kan voor de reparatie wordt uitgevoerd, een bestek worden opgemaakt.
 • Snel toekennen van de reparatie aan een technieker.
 • Bijhouden van de status van iedere reparatie. Aan de hand van standaard boodschappen kan de status worden opgevolgd. Zo kan iemand bij een telefonische oproep direct de correcte informatie doorgeven aan de klant.
 • Overzichten van reparaties en hun status per technieker.
 • Reparaties blijven in de historiek aanwezig, ook nadat deze werden afgehaald door de klant. Aan de hand van het serienummer kan zo de historiek van een artikel worden nagezien.
 • Via SMS of mail kan de klant snel worden verwittigd op het ogenblik dat de reparatie is afgewerkt.
 • Uitbreiding mogelijk om via Multi-selecties snel veel voorkomende opdrachten of problemen te noteren, zonder steeds alles opnieuw manueel in te brengen.

Offerte aanvragen

Support