Wijzigen Periodes

In een boekhoudpakket wordt er gebruik gemaakt van periodes. Deze periodes zijn van belang om je gegevens te kunnen opmaken per periode. Deze periodes worden opgemaakt per maand of per kwartaal. Indien je maandelijkse BTW-aangiftes moet indienen, dan moet je ook periodes maken van één maand. Bij driemaandelijkse aangiftes kun je opteren voor periodes per kwartaal of per maand. In dat laatste geval is een kwartaal dan 3 periodes.

Indien je enkel het ABO-Admin-pakket gebruikt, en je boekhouding niet zelf wil bijhouden, dan kan je zelfs periodes aanmaken van één of meerdere jaren. Op die wijze hoef je je hierover niet verder meer te bekommeren.

Bij het begin van het jaar wordt er gebruik gemaakt van een beginperiode. Dit is een periode van één dag, waarin de openstaande klanten- en leveranciersrekeningen van het vorige jaar worden geboekt.
Menu : Hulp – Periodes
In deze lijst kun je een periode selecteren om deze te wijzigen of eventueel als huidige periode in te stellen. Let op de begin- en einddatum van iedere periode.

Velden

Periode:
Hier komt de benaming van de periode. Deze wordt ook altijd bovenaan het ABO-scherm vermeld om aan te geven in welke periode je verrichtingen aan het boeken bent. De structuur die wij aanraden voor deze periodebenaming is de volgende: bijvoorbeeld 6 voor het jaartal (2006), gevolgd door bijvoorbeeld 003 voor de 3de periode van het boekjaar. Voor de firma’s met een boekjaar, gelijklopend aan het kalenderjaar, en die maandelijkse periodes gebruiken, staat 3 dus voor maart. Voor firma’s met een ander boekjaar (bijv. 01/07 tot 30/06) zou dit dus september zijn. Aan te raden valt, zelfs indien je kwartaalaangiftes doet voor de BTW, toch maandelijkse periodes te gebruiken, daar je dan een pak meer informatie uit het pakket kunt halen (bijvoorbeeld maandelijkse omzetcijfers etc...).

Omschrijving:
De omschrijving voor de periode, bijvoorbeeld maart 2006, 3de kwartaal 2006, etc.

Begindatum:
Begindatum van de periode.

Einddatum:
Einddatum van de periode.

BTW-aangifte:
Nummer van de BTW-aangifte die op de afdruk van de BTW-aangifte verschijnt; dit kan bijvoorbeeld 3 zijn voor periode 6003 als er maandelijkse aangiftes ingediend worden, maar ook 1 voor periode 6003 als er kwartaalaangiftes ingediend worden.

Jaar:
Jaar van de BTW-aangifte, dus niet van het boekjaar!

Bankkosten:
Bij het boeken op de centralisatierekening bankkosten tijdens de ingave van het financieel dagboek, wordt de kost hier ingevuld. Bij de opmaak van de BTW-aangifte wordt dit bedrag opgenomen in vak 82.

BTW bankkosten:
Zoals de bankkosten wordt in dit vak het bedrag van de BTW op bankkosten bijgehouden. Dit komt dan ook op de BTW-aangifte.

Instellen voor boekingen:
Met deze optie activeer je een periode. Na selectie wordt de gewenste boekingsdatum ingevuld en staat deze periode geselecteerd. Dit houdt in dat alle boekingen vanaf dat ogenblik ook in die periode worden geregistreerd. De volgende maal dat je het programma start, zal deze periode ook worden voorgesteld, en dien je een datum in te brengen die tussen de begin- en einddatum van die periode ligt. Ofwel maak je in het begin van het boekjaar alle periodes reeds aan, ofwel doe je dit iedere keer als dit gevraagd wordt door het programma.

Support